Grāmata

Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija

ISBN kods:
9789984237121
Pievienots:
05.11.2018
Izdevējs:
Jāņa Rozes apgāds
Autors:
Autoru kolektīvs
Vāki:
Cietie vāki

€ 15.68 (ar PVN)


Kolektīvā monogrāfija "Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija" veltīta mēroga ziņā plašākajai, simboliem un emocijām bagātajai, daudzu apbrīnotajai Latvijas tautas tradīcijai. Tajā raksturotas Dziesmu un deju svētku un ar tiem saistītās tautas mākslas kustības dinamiskās izpausmes mūsdienu Latvijas mainīgajā kultūrvidē, analizēti tradīcijas pārmantošanas tiesiskie, finansiālie, sociālie, izglītības un citi priekšnosacījumi. Īpaša uzmanība veltīta tradīcijas īstenotāju kopienas daudzveidīgās, dažkārt savstarpēji pretrunīgās pieredzes izpētei. Veiktā teorētiskā un empīriskā izpēte ļauj modelēt dažādus tradīcijas pārmantošanas scenārijus nākotnē.
Monogrāfija tapusi valsts pētījumu programmas "Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē/ HABITUS" ietvaros, pētniekiem sadarbojoties ar kultūrpolitikas veidotājiem un tradīcijas kopienas pārstāvjiem, aprobējot pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs, kultūras nozares praktiķu forumos un semināros. Pētniecībā tika iesaistīti visu līmeņu studenti.
Monogrāfija paredzēta augstskolu studentiem un docētājiem, kultūras mantojuma, kā arī citu saistītu kultūras norišu jaunajiem un pieredzējušajiem pētniekiem, kultūrpolitikas veidotājiem, tradīcijas mantojuma kopienas pārstāvjiem un ikvienam, kuru interesē Dziesmu un deju svētku fenomens.