Grāmata

Izaugt veselam digitālā pasaulē

ISBN kods:
9789934504440
Pievienots:
13.01.2021
Izdevējs:
Alis
Vāki:
Mīkstie vāki
Lappušu skaits:
158

€ 12.10 (ar PVN)


Šī grāmata izskaidro riskus un sekas, ko bērniem un pusaudžiem rada jaunie sociālās saziņas līdzekļi: Smadzeņu attīstības pasliktināšanās, pārliekas komunikācijas stress, atkarības briesmas, privātuma zaudēšana, jauniešiem nepiemērotu vietņu lietošana, kiberhuligānisms un veselības stāvokļa pasliktināšanās, ko rada nepārtraukts bezvadu ierīču starojums. Grāmata informē par normatīvajiem aktiem, iespējamiem drošības pasākumiem un darbībām, kas var būt nepieciešamas, lai novērstu riskus vai atbilstoši uz tiem reaģētu. Tā izklāsta izglītības darbinieku viedokli, kas pauž nepieciešamību rast atbilstošu līdzsvaru starp bērnu un pusaudžu vajadzībām un ierobežojumiem, kas nepieciešami kā piesardzības pasākumi, lai bērnus un jauniešus aizsargātu no pārmērīgas saziņas līdzekļu un ekrānierīču lietošanas riskiem.
No angļu valodas tulkojusi Dzintra Īrisa Porītere.

 

“Grāmatu, ko šobrīd turat savās rokās, ir vērts izlasīt vairāku iemeslu dēļ.  Pirmkārt, tā noteikti ir viens no pirmajiem izdevumiem ģimenei par bērnu audzināšanu digitālajā pasaulē, kas tulkots latviešu valodā. Otrkārt, tajā ietverta vecākiem ļoti nepieciešama informācija, jo praksē trūkst paraugu, kā rīkoties, ja runa ir par mazuļiem un digitālajām tehnoloģijām. Un, treškārt, šis izdevums piedāvā mums materiālu izvērtēšanai un savu audzināšanas stratēģiju izvēlei.”

Zanda Rubene, LU profesore, LU PPMF zinātņu prodekāne LU Doktora studiju programmas "Izglītības zinātnes" direktore

 

“Bērna attīstība ir variabla un adaptīva, bet tai ir noteikti secīgi soļi. Protams, digitālās prasmes ir neatņemama šodienas un, vēl jo vairāk, nākotnes dzīves sastāvdaļa. Tomēr, ja bērns neveic noteiktus attīstības soļus, var tikt iespaidota viņa kopējā attīstība.”

Līga Barone, Mg.administr., supervizore, mg.sc.sal., apmācīttiesīga fizioterapeite, Pikler® pedagoģe

 

Grāmata informē par normatīvajiem aktiem, iespējamiem drošības pasākumiem un darbībām, kas var būt nepieciešamas, lai novērstu riskus vai atbilstoši uz tiem reaģētu. Tā izklāsta izglītības darbinieku viedokli, kas pauž nepieciešamību rast atbilstošu līdzsvaru starp bērnu un pusaudžu vajadzībām un ierobežojumiem, kas nepieciešami kā piesardzības pasākumi, lai bērnus un jauniešus aizsargātu no pārmērīgas saziņas līdzekļu un ekrānierīču lietošanas riskiem.

“Tas ir mūsu digitālās nākotnes paradokss: smadzeņu attīstībai cilvēka pirmajos 15-16 gados ir nepieciešams laiks, prasmīgi vingrinājumi, darbs un darbošanās reālajā pasaulē. Tas attīsta paškontroles un patstāvīgas domāšanas spējas, kas savukārt ir būtiski mediju pratības apgūšanai. Šīs grāmatas autori, visi savas nozares speciālisti, piedāvā vecumam atbilstīgus praktiskus padomus smadzeņu attīstības veicināšanai, mudinot pedagogus un vecākus atrast veidus, kā pasargāt savus bērnus no nevajadzīgas, postošas un pārāk agrīnas elektronisko ierīču lietošanas. Viņi sniedz padomus, kā palīdzēt bērniem attīstīt savu unikālo radošumu un iemācīties mācīties pēc pašu iniciatīvas un iekšēji motivēti."

Dr.med. Mihaēla Gloklere (Mihaela Glöcklere), pediatre