Grāmata

Tūrisma gida – grupas vadītāja profesionālās prasmes un atbildība

ISBN kods:
9789934543197
Pievienots:
13.06.2019
Izdevējs:
Biznesa augstskola Turība
Autors:
Laima Poga
Vāki:
Mīkstie vāki
Lappušu skaits:
174

€ 7.59 (ar PVN)


Saturs Ievads .............................................................................................................5

1. Pozitīva pirmā iespaida veidošanas specifika tūrismā ............. 7

2. Tūristu gida sociālās lomas un varas izpratne ..........................15

3. Pozitīvās saskarsmes veidošanas māksla tūrismā....................20

3.1. Sadarbību veicinošie nosacījumi........................................................23

3.2 Maršrutā noteiktā laika pārvalde........................................................26

3.3. Konfliktu regulējošie saskarsmes mehānismi ..............................30

4. Emociju nozīme savstarpējā saskarsmē tūristu kolektīvā.... 37

4.1. Bailes kā mokošas, satraucošas izjūtas............................................40

4.2. Dusmu kontrole un vadība....................................................................43

4.3. Prieka spēks un enerģija cilvēku darbības procesā...................47

5. Runas emocionālās izpausmes .........................................................54

5.1. Publiskās runas loģiska uzbūve..........................................................56

5.2. Neverbālie saziņas līdzekļi....................................................................59

5.3. Prezentācijas un interpretācijas māksla runas kultūrā ...........64

6. Tūristu gida mērķauditorijas............................................................72

6.1. Bērnu, pusaudžu un jauniešu auditorija .........................................74

6.2. Pieaugušo, senioru, darba kolektīvu un jaukto grupu auditorijas ......91

6.3. Kustību, redzes un dzirdes invalīdu auditorija.......................... 104

7. Tūristu gida personības atbilstība izvēlētajai profesijai.....115

Lomu spēles uzdevumi profesionālo iemaņu pilnveidošanai..... 127

8. Tūristu gida darbs starpvalstu kultūru kontekstā..................131

Zināšānu un uzmanības noturīguma pārbaudes uzdevumu spēle ................. 154

9. Pirmā nepieciešamā medicīniskā palīdzība tūristiem izbraukumos ................159

Nobeigums...........