Grāmata

Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi

ISBN kods:
9789984896229
Pievienots:
04.09.2019
Izdevējs:
Lietišķās informācijas dienests
Autors:
Inguna Leibus
Vāki:
Mīkstie vāki
Lappušu skaits:
176
Izmēri:
145 mm x 215 mm

€ 10.53 (ar PVN)


Grāmatas Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi mērķis ir palīdzēt topošajiem un esošajiem uzņēmējiem veiksmīgāk orientēties uzņēmējdarbības formās un grāmatvedības prasībās, labāk izprast Latvijas Republikas nodokļu sistēmu, apzināt nodokļu maksātāju pienākumus, tiesības un atbildību. Grāmatā aplūkota uzņēmējdarbības, jeb biznesa uzsākšana – saimnieciskās darbības reģistrēšanas kārtība, salīdzinot dažādus uzņēmumu veidus, grāmatvedību un nodokļus.

GRĀMATAS SATURS:

Ievads

Saimnieciskās darbības tiesiskais pamats
1.1. Uzņēmējdarbības formas izvēle
1.2. Komersanta tiesiskais statuss un reģistrēšana
1.3. Zemnieku saimniecības reģistrēšana
1.4. Reģistrēšanās kārtība Valsts ieņēmumu dienestā
1.5. Uzņēmuma likvidēšana, darbības pārtraukšana vai reorganizācija
Grāmatvedība jaunā uzņēmumā
2.1. Grāmatvedības darba organizēšana
2.2. Darījumus apliecinošie dokumenti
2.3. Grāmatvedības reģistri
2.4. Grāmatvedības pārskati
2.5. Grāmatvedības uzskaites objekti
2.6. Saimnieciskajā darbībā izmantoto pamatlīdzekļu uzskaite
2.7. Pāreja no vienkāršā ieraksta uz divkāršā ieraksta grāmatvedību
Nodokļu aprēķināšana un maksāšana
3.1. Nodokļu veidi, nodokļu maksātāja pienākumi un tiesības
3.2. Nodokļu samaksas termiņš un tā pagarināšana
3.3. Nodokļu aprēķinu precizēšana
3.4. Skaidras naudas darījumu deklarēšana
3.5. VID pārbaužu veidi
3.6. VID lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
Darba samaksa un citas izmaksas fiziskajām personām
4.1. Darba līgums un darba samaksa
4.2. Sociāli apdrošināmo personu reģistrācija
4.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
4.4. Algas nodoklis
4.5. Riska nodeva
4.6. Darba samaksas dokumenti, reģistri un pārskati
4.7. Sezonas laukstrādnieku nodarbināšana
4.8. Ar darba attiecībām nesaistītas izmaksas fiziskajām personām
Pievienotās vērtības nodoklis
5.1. Reģistrēšanās par PVN maksātāju
5.2. PVN rēķins
5.3. PVN likmes
5.4. PVN priekšnodoklis un maksājumi budžetā
5.5. PVN uzskaites princips
5.6. PVN taksācijas periods un deklarācijas
5.7. PVN pārmaksa un tās atgūšana
Ienākuma nodoklis
6.1. Ienākuma nodokļu sistēma
6.2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana un atspoguļošana pārskatos
6.3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības
6.4. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins nodokļiem
6.5. Mikrouzņēmumu nodoklis
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
Pārējie nodokļi
Pielikumi

Inguna Leibus ir ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras profesore, daudzu zinātnisku un praktisku rakstu autore, kura sagatavojusi vairākas mācību grāmatas. Ieguvusi praktiskā darba pieredzi, strādājot par galveno grāmatvedi uzņēmumos, kā arī veicot individuālo darbību, kļūstot par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju. Inguna Leibus ne tikai strādā universitātē, bet arī vada kursus un seminārus pašnodarbinātajiem par vienkāršā ieraksta grāmatvedību, tostarp zemnieku un piemāju saimniecību īpašniekiem un individuālajiem komersantiem, Valsts ieņēmumu dienesta speciālistiem. Piedalījusies pašnodarbināto grāmatvedības un nodokļu normatīvo aktu izstrādes darba grupās, lai biznesa uzsākšana Latvijā būtu viegli izprotama katram topošajam uzņēmējam.