Grāmata

Varas Latvijā no Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgai valstij

ISBN kods:
9789934184239
Pievienots:
22.05.2019
Izdevējs:
Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds
Autors:
Autoru kolektīvs
Vāki:
Cietie vāki
Lappušu skaits:
877

€ 18.48 (ar PVN)


Krājumā ir apkopotas 10 apjomīgas Latvijas vēsturnieku un sociālo zinātnieku esejas par publiskās varas un Latvijas teritorijā dzīvojošo cilvēku attiecībām, kā arī šo attiecību atstāto mantojumu Latvijas valstiskuma kontekstā. Esejās tiek apcerētas politiskās prakses un priekšstati, kā arī latviešu nācijas un Latvijas valstiskuma idejas tapšana laika periodā no 17. līdz 20. gadsimtam. Krājuma veidotāji uzsver, ka šīs esejas ir mudinājušas Latvijas zinātniekus izpausties neierastākā izteiksmes formā, izvirzot priekšplānā nevis statiskus vēsturiskos faktus, bet gan intelektuālo ceļojumu cauri valstiskuma kultūrslāņiem.

Eseju krājums ir viens no individuālo grantu programmas „Esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā” rezultātiem (uzsākta 2016. gadā). Šīs programmas mērķis bija apzināt un izvērtēt valstiskuma vēstures slāņus Latvijā sociālajā, kultūras, ideoloģiskajā, valsts tiesību, politiskajā un ekonomiskajā kontekstā, analizēt sakarības, kuras veidojušas vai netieši ietekmējušas Latvijas identitāti un latviešu nācijas valstsgribu, kas īstenojās 1918. gada 18. novembrī.

Eseju autori ir Mārīte Jakovļeva, Toms Ķikuts, Ivars Ījabs, Edgars Ceske, Inese Runce, Jānis Šiliņš, Inesis Feldmanis, Toms Ķencis, Gatis Krūmiņš un Agita Misāne. Grāmata ir tapusi, sadarbojoties Kultūras ministrijai, Latvijas Universitātei un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.