Grāmata

Zinošs un drošs. Mācību līdzeklis 1.-3. klases skolēniem drošības jautājumu apguvei

ISBN kods:
9789934066467
Pievienots:
01.06.2017
Izdevējs:
Zvaigzne ABC
Autors:
Gunta Beloraga
Vāki:
Cietie vāki

€ 15.38 (ar PVN)


Mācību līdzeklis „ Zinošs un drošs” ir Apgāda Zvaigzne ABC mācību un metodisko līdzekļu konkursa MEKLĒJAM TALANTUS LAUREĀTS. Krājuma mērķauditorija ir 1.–3. klases skolēni. Atsevišķus krājuma uzdevumus var veikt arī pirmsskolas izglītības iestāžu grupu bērni.

Šī mācību līdzekļa 1. daļā ir aplūkoti galvenie drošības jautājumi: ugunsdrošība, ceļu satiksmes drošība, elektrības lietošanas drošība, drošība dabā, drošība dažādās ikdienas situācijās; savukārt 2. daļā sniegti metodiski ieteikumi skolotājam, kā arī doti mīklu atminējumi, papildinformācija par apgūstamo tematu un stundās izmantojamām interneta vietnēm.

Aplūkojamās tēmas ir piedāvātas secīgi pa klašu grupām. Bet skolotājs drošības jautājumu tēmu un tematu apguves secību var izvēlēties, respektējot konkrēto situāciju un nepieciešamību. Katrā tēmā uzdevumi ir sakārtoti noteiktā sistēmā, lai skolēns varētu ātri orientēties grāmatā un apgūt piedāvāto saturu, gan strādājot klasē, gan patstāvīgi. Mācību satura vieglāku uztveri padara arī brīnišķīgās Guntas Plotkas ilustrācijas.

Mācību līdzekļa metodiskajā pieejā akcentēta drošības jautājumu apguve, skolēniem aktīvi darbojoties, proti, veicot uzdevumus; zīmējot; eksperimentējot (dažus eksperimentus drošības apsvērumu dēļ ieteicams demonstrēt skolotājam); rotaļājoties; minot mīklas; noskatoties interneta vietnēs pieejamos materiālus un pārrunājot tos klasē.

160 lpp.