Iekštelpas

Konkurss 

 “Atpazīsti bibliotēku no iekšpuses!” noslēdzies

 

Sākot no 16.aprīļa, kad saņēmām pirmās atbildes, līdz pat 30.jūnija pēdējiem iesūtījumiem, kopumā esam saņēmuši 80 dalībnieku minējumus. Šoreiz neviens nav ieguvis maksimālo punktu skaitu, tomēr pirmais sešinieks ir ievērības cienīgs!

No iespējamajiem 130 punktiem 110 iegūst un galveno balvu saņem - 

Maruta Orbidāne, Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas vadītāja!

Veicināšanas balvas saņem:

Iveta Zemzariņa, Aizkraukles pilsētas bibliotēkā ar rezultātu 105 punkti;

Antra Else, Strenču pilsētas bibliotēka ar 100 punktiem;

Ieva Eglīte, iesniedzot Baložu bibliotēkas kolektīva minējumus 99 punktu apmērā.

Lepojamies! 80 punktu robežu pārvar: Veronika Šķestere no Kārsavas novada Mežvidu bibliotēkas, iegūstot 92; Naukšēnu pagasta bibliotēkas vadītāja Sarmīte Praudiņa iegūst 83 punktus.

Sveicam un priecājamies par visiem, kas piedalījās, iesūtīja atbildes un atsauksmes konkursam. Jāpiezīmē, ka tikai divas bibliotēkas netika atpazītas. Atbildes tabulā, pie katra jautājuma atklājam norādi bibliotēkai!


1. Bibliotēka dibināta 1923. gadā, tolaik fondā - 505 grāmatas. Pirmie izsniegumi 1924. gadā. (1p.)

           


2. Bibliotēkas ēka atrodas uz viena no pilsētas deviņiem pakalniem. (1p.)

                   


3. Bibliotēkas ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, pavisam netālu no tās - Frančesko Bartolomeo Rastrelli arhitektūras pērle. (1p.)

          


4. Bibliotēka, kura atrodas pilsētā, kas vienmēr gaida gostūs! (1p.)

          


5. Pilsētas bibliotēka, kas atrodas vēsturiskajā Sēlijas novadā; kā apdzīvota vieta sākusi veidoties 16.gadsimtā. (1p.)

           


6. Bibliotēka atrodas pilsētā, kas uzbūvēta padomju laikā. (2p.)

        


7. Bibliotēkas nosaukumā ietverts vārds, kas apzīmē kultūraugu, kas ir mitrumprasīgs, taču kūdras augsnēs un purvainās minerālaugsnēs īsti neaug. (2p.)

          


8. Bibliotēkas tuvumā ir muiža, kas ievērojama ar fasādes centrālo rizalītu, izteiksmīgs klasicisma un jūgendstila apvienojums. (2p.)

         


9. Bibliotēka atrodas pagasta teritorijā, kurā ir 2 Latvijas lielo upju sateces baseini. (3p.)

 

        


10. Līdz šai bibliotēkai no valsts robežas nav pat puskilometrs. (3p.)

        


11.Bibliotēka atrodas vietā, kas nodēvēta kā Latvijas kinovēstures galvaspilsēta.  (4p.)

            


12. Bibliotēkas nosaukumā iekļauts lielisks medus augs, tā ogas izmanto dažādu ievārījumu, sulu un mērcīšu pagatavošanā, ārstnieciskiem nolūkiem izmanto ne tikai ogas, arī lapas un saknes.  (4p.)

        


13. Bibliotēkas arhitektūra atgādina senlatviešu riju, tās vēsturiskais prototips ir viens no latviešu tautas dzīves pieminekļiem Brīvdabas muzejā.  (4p.)

         


14. Bibliotēka atrodas vēsturiskajā muižas kalpu mājā. (5p.)

          


15. Bibliotēka ir novadā, kura simbolikā ietverts īpašs šai teritorijai raksturīgs logu rotājums un mākslinieciski atveidotas dzirnavas. (5p.)


        


16. Bibliotēka ir apdzīvotā vietā, kuras vēstures aizsākums datēts  ar 1357.gadu. Muižas kungu māja, aleja, muižas parks, robežstabs, dīķis, klēts, osis ar ekojumtiņu – tās ir interesantākās vietas šajā ciemā. (5p.)

            


17. Bibliotēka atrodas novada administratīvās teritorijas dienvidu daļā, tās vietas nosaukums veidots kā saliktenis vārdiem, kas apzīmē ūdenstilpi un nogulumiezi. (6p.)

          


18. Bibliotēka atrodas pilsētā, kas senākos laikos bijis kā ūdensceļa nozīmīgs pieturas punkts, vēlāk Napoleona karaspēka ieņemta pilsēta, izpostīta 1.pasaules karā, padomju laikos bijusi gan kā rajona centrs, gan pievienota trīs citiem rajoniem. (6p.)

          


19. Bibliotēka atrodas pilsētā, kur mazie vīriņi sargā gājēju pārejas. (6p.)

        


20. Bibliotēka atrodas apdzīvotā vietā, kas simbolizē 1919.gada brīvibas cīņu sākumu, tur arī atrodama piemiņas zīme Pulkvedim Oskaram Kalpakam. (7p.)

        


21. Aptuveni 5 kilometrus no bibliotēkas ir ezers, kas pieder īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, tajā var atrast tādas augu sugas, kā piemēram, dižās aslapes, pļavas linlapi; ezera nogāzē sastopami priežu meži ar meža silpureni un asinssārto gandreni. (7p.)

        


22. Bibliotēka atrodas pagastā, kurā ir vairāki ievērojami apskates objekti, viens no tiem atrodas pavisam tuvu – muižas klēts, kuru padara unikālu tās jumts. (8p.)

        


23. Nepilnu divu kilometru gājienā no bibliotēkas var nonākt pilskalnā, ko pirmoreiz A.Bīlenšteins literatūrā minējis 1882.gadā. (9p.)

        


24. Bibliotēka atrodas nacionālā parka teritorijā. (10p.)

       


25. Bibliotēka atrodas apkaimē, par kuru izdota kultūrvēsturiska grāmata. (12p.)

                 


26. Bibliotēkas sienu rotā ainava ar dzejnieces rindām, kas sākas ar vārdiem: “Te muna pasaule(..)" (15p.)

        


Jau pavisam drīz jauns konkurss!