Par Virju

Virja

Uzņēmums jau 14 gadus palīdz grāmatām nokļūt pie lasītājiem Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, Sēlijā.

Priecājamies, ka varam palīdzēt bibliotekāru darbā, komplektējot grāmatas no vairāk kā 70 grāmatu izdevējiem, piegādājot grāmatas līdz ikvienai bibliotēkai bez maksas.

Mūs raksturo precizitāte, atbildība un kvalitatīvs klientu apkalpošanas serviss.

Virja ar rūpīgu darbu un attieksmi iemantojusi uzticību gan no bibliotekāru, gan grāmatu izdevēju puses.

Konkursā „Zelta ābele” grāmatu izdevēji vienprātīgi bija lēmuši: no visiem grāmatu tirgotājiem 2010.gada Atzinības rakstu „Par godprātīgu darbu ar grāmatu” piešķirt Virjai.

Virja nodrošina plašu grāmatu klāstu par iespējami viszemākajām cenām, bez maksas piegādājot grāmatas tur, kur tās tiek cienītas un augstu vērtētas.

Krišjānis Grava
SIA "Virja LK" dibinātājs

Pakalpojumi

  • Grāmatu piegāde
  • Grāmatu izvēle bibliotēkā, skolā, PII u.c.
  • Grāmatu piegāde pēc iepriekš veikta pasūtījuma
  • Mācību grāmatu un citu mācību līdzekļu piegāde
  • Grāmatas krievu valodā
  • Bērnu un pieaugušo daiļliteratūra angļu valodā


Šobrīd mēs sadarbojamies ar šādiem grāmatu izdevējiem:

    Alis
    Aminori
    Ameija
    Annele
    Antava
    Arto 1 (iepriekš – Antēra)
    Astlandia
    A&A Vision
    Austras biedrība
    Avots
    Biznesa Augstskola Turība

    Burtene
    Daugava
    Dienas Grāmata
    Drukātava

    Ezerroze
    Filozofijas un socioloģijas institūts (FSI)
    Garā pupa
    Inese Prisjolkova
    Liegra
    Janus
    Jāņa Rozes apgāds
    Jumava
    Juvetas
    Kontinents

    Klio ABC
    Karšu izdevniecība Jāņa sēta
    Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds
    LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
    LU Latvijas Vēstures institūta apgāds
    Latvijas mediji (iepriekš - Lauku Avīze)
    Liels un Mazs
    Lietišķās Informācijas dienests
    Lietusdārzs
    Lielvārds
    Literārā brālība
   
    Madris
    Mansards apgāds
    Mācību grāmata
    Medicīnas apgāds
    Musica Baltica
   
    Neputns
    NT-klasika
    Pētergailis

    Prometejs
    RaKa
    Retorika A
    Rīgas Tehniskā universitāte
    Sava grāmata

    Sētava
    Sol un Vita
    Tapals
    Tiesu namu aģentūra
    Vieda

    Vītola izdevniecība
    Zelta Grauds
    Zinātne
    
    Zvaigzne ABC

Un vēl daudziem citiem autoriem un mazākiem izdevējiem